ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΙΞΩΔΟΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

 

32mg/2ml

ΙΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
ΑΛΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,6%

Όλα τα προϊόντα Vijoint είναι γνωστοποιημένα στον Ε.Ο.Φ.

40mg/2ml

ΙΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
ΑΛΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 2,0%

Όλα τα προϊόντα Vijoint είναι γνωστοποιημένα στον Ε.Ο.Φ.

ONE 60mg/3ml

ΙΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
ΑΛΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 2,0%

Όλα τα προϊόντα Vijoint είναι γνωστοποιημένα στον Ε.Ο.Φ.

Vijoint HCC

Όλα τα προϊόντα Vijoint είναι γνωστοποιημένα στον Ε.Ο.Φ.

Vijoint Syncross

Όλα τα προϊόντα Vijoint είναι γνωστοποιημένα στον Ε.Ο.Φ.