Εξαιρετικής ποιότητας φαρμακευτικά προϊόντα

GENERICS IAMATICA LIFE

Το 2002 ο κ. Στράτος Χιωτέλλης εισήγαγε την Iamatica στην ελληνική αγορά.
που τέθηκε σε λειτουργία και αδειοδοτήθηκε πλήρως στις αρχές του 2006.
Έκτοτε, η εταιρεία εξυπηρετεί τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της υγείας με ποιοτικά προϊόντα, με στόχο την παροχή στους ασθενείς με την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική αγωγή μαζί με την πλήρη υποστήριξη για τους γιατρούς και το ιατρικό προσωπικό.

Προσεκτική επιλογή εξαιρετικής ποιότητας των πρώτων υλών καθώς και η ακριβής δοσολογία τους βοηθούν στην επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.​

Όλα τα προϊόντα της GENERICS είναι γνωστοποιημένα στον Ε.Ο.Φ.